خانه » پمپ ها و شیرها

نمایش 1–12 از 22 نتیجه

بوش فلنج دار

موجود در انبار

ویژگی منیفولد موتورهای سنگین 

 • ساخته شده از آلومینیوم درجه یک
 • در سایزهای مختلف
 • کاربرد در خودرو سازی
برای خرید انواع منیفولد موتورهای سنگین برای ساخت در صنعت خودرو سازی  تماس بگیرید. شماره تماس : 09121303985 

پروانه های برنزی

موجود در انبار

ویژگی پروانه های برنزی

 • ساخته شده از برنز درجه یک
 • در سایزهای مختلف
 • کاربرد در کشتی سازی و پمپ شناور
برای خرید انواع پروانه کشتی در سایزهای مختلف و تهیه شافت  تماس بگیرید. شماره تماس : 09121303985 

تیپ 152

موجود در انبار

ویژگی تیپ 152

 • ساخته شده از آلومینیوم و برنز و مس درجه یک
 • در سایزهای مختلف
 • کاربرد در خودرو سازی
برای خرید انواع تیپ ها با ما  تماس بگیرید. شماره تماس : 09121303985 

تیپ 193

موجود در انبار

ویژگی تیپ 193

 • ساخته شده از آلومینیوم و برنز و مس درجه یک
 • در سایزهای مختلف
 • کاربرد در خودرو سازی
برای خرید انواع تیپ ها با ما  تماس بگیرید. شماره تماس : 09121303985 

تیپ 233

موجود در انبار

ویژگی تیپ 233

 • ساخته شده از آلومینیوم و برنز و مس درجه یک
 • در سایزهای مختلف
 • کاربرد در خودرو سازی
برای خرید انواع تیپ ها با ما  تماس بگیرید. شماره تماس : 09121303985 

تیپ 293

موجود در انبار

ویژگی تیپ 293

 • ساخته شده از آلومینیوم و برنز و مس درجه یک
 • در سایزهای مختلف
 • کاربرد در خودرو سازی
برای خرید انواع تیپ ها با ما  تماس بگیرید. شماره تماس : 09121303985 

تیپ 345

موجود در انبار

ویژگی تیپ 345

 • ساخته شده از آلومینیوم و برنز و مس درجه یک
 • در سایزهای مختلف
 • کاربرد در خودرو سازی
برای خرید انواع تیپ ها با ما  تماس بگیرید. شماره تماس : 09121303985 

تیپ 384 و تیپ 374

موجود در انبار

ویژگی تیپ 384

 • ساخته شده از آلومینیوم و برنز و مس درجه یک
 • در سایزهای مختلف
 • کاربرد در خودرو سازی
برای خرید انواع تیپ ها با ما  تماس بگیرید. شماره تماس : 09121303985 

تیپ 425

موجود در انبار

ویژگی تیپ 425

 • ساخته شده از آلومینیوم و برنز و مس درجه یک
 • در سایزهای مختلف
 • کاربرد در خودرو سازی
برای خرید انواع تیپ ها با ما  تماس بگیرید. شماره تماس : 09121303985 

تیپ 435

موجود در انبار

ویژگی تیپ 435

 • ساخته شده از آلومینیوم و برنز و مس درجه یک
 • در سایزهای مختلف
 • کاربرد در خودرو سازی
برای خرید انواع تیپ ها با ما  تماس بگیرید. شماره تماس : 09121303985 

تیپ 6608

موجود در انبار

ویژگی تیپ 6608

 • ساخته شده از آلومینیوم و برنز و مس درجه یک
 • در سایزهای مختلف
 • کاربرد در خودرو سازی
برای خرید انواع تیپ ها با ما  تماس بگیرید. شماره تماس : 09121303985 

تیپ 6609

موجود در انبار

ویژگی تیپ 6609

 • ساخته شده از آلومینیوم و برنز و مس درجه یک
 • در سایزهای مختلف
 • کاربرد در خودرو سازی
برای خرید انواع تیپ ها با ما  تماس بگیرید. شماره تماس : 09121303985